Spe(e)lregels

Een uitgangspunt van NumeRo Primo is dat je alleen theater kan maken wanneer je dat samen doet. Daarom zijn er een aantal speelregels die als vertrekpunt gelden voor elke productie.

Kindergroepen:

Bij de kindergroepen wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan het kind-zijn en dit mogen uiten. Je mag springen, gillen, gek doen, je hoeft geen 'u' te zeggen of je vinger op te steken. Wat we wel altijd afspreken:
- je helpt elkaar
- je lacht elkaar niet uit
- je geeft elkaar applaus
- je luistert naar elkaar
- pesten is verboden
Wanneer er zich een situatie voordoet die lijkt op pesten, of een bijzonder incident zich voordoet tijdens de repetitie, wordt er altijd contact opgenomen met de ouders.

Bij de kindergroepen vraag ik altijd de mobiele nummers van de ouders zodat ik hen kan bereiken bij noodgevallen. Ook wanneer het kind zelfstandig naar de ruimte komt en er niet is op de afgesproken tijd, worden de ouders gebeld.

Jongeren en volwassenen:

Ieder mens is uniek en zo is dat ook bij elke toneelspeler. En om een sublieme voorstelling te maken, zijn al deze unieke spelers afhankelijk van elkaar. Er wordt dus gevraagd niet alleen een committent aan te gaan met de productie maar ook met je mede-spelers:
- je wordt verwacht op elke repetitie
- meld je afwezigheid bijtijds via mail/sms
- wanneer een jongere zonder afmelding niet op de repetitie verschijnt, worden de ouders gebeld
- wanneer je een rol hebt aangenomen en je deze wegens dringende reden deze niet kan vervullen, help je in het belang van de groep mee om een vervanger/ster te zoeken.
Net als bij de kindergroepen geldt dat we met respect en in vertrouwen met elkaar omgaan.

Zakelijk:

De contributie dient binnen 21 dagen na de eerste repetitie overgemaakt te zijn. Uitzondering hierbij is wanneer de betaling loopt via Stichting Leergeld. In gedeeltes betalen is mogelijk, hierover kunnen persoonlijke afspraken worden gemaakt. Nadat de rollen zijn verdeeld en aangenomen vindt er geen restitutie meer plaats tenzij er sprake is van overmacht. Mocht je onverhoopt daarvoor moeten stoppen, dan ontvang je het bedrag van de niet-genoten repetities terug.

Gegevens:
Transmet, NumeRo Primo
KvK-nummer 57408297
BTW-nummer NL128237612B01
Banknummer NL29INGB0792893891, t.n.v. P.L. Riemeijer te Zutphen.